7 syytä hylätä perinteinen, kaksinapainen sukupuolinäkemys

 1. Kaikilla ei ole kromosomeja xx tai xy. Joskus ihmisellä on esimerkiksi kromosomit xxy tai xxxy.
   

 2. Tietyt kromosomit eivät automaattisesti johda tiettyjen sukuelinten kehittymiseen. Y-kromosomin tietty sry-geeni ohjaa yleensä peniksen ja kivesten kehittymistä. Yleensä sen puuttuessa sikiöstä kehittyy anatomisesti ns. naistyypillinen. Mutta joskus y-kromosomi on viallinen, joskus peniksen ja kivesten kehittymistä ohjaava sry-geeni ei aktivoidu tai se puuttuu, tai joskus vauvalla on xx-kromosomit, joista toinen sisältää kyseisen sry-geenin ja sikiöstä kehittyy anatomisesti ns. miestyypillinen (de la Chapellen syndrooma). Joskus sukuelimet kehittyvät odottamattomalla tavalla hormonaalisista syistä. Joskus vauva syntyy ulkoiselta anatomialtaan naistyypillisenä, mutta hänelle kehittyvät kivekset ja penis vasta puberteetin myötä.
   

 3. Ihmisissä ei esiinny vain kahden eri tyypin sukuelimiä. Ihmisiä syntyy myös lisääntymisanatomialtaan epätyypillisinä. Sikiölle voi esimerkiksi kehittyä ulkoisesti naistyypilliset sukuelimet, mutta hänellä ei olekaan kohtua tai munasarjoja vaan kivekset.
   

 4. Kaikki ihmiset eivät tuota joko munasoluja tai siittiöitä. Jotkut ihmiset tuottavat molempia sukusoluja tai eivät kumpaakaan. Vastaavaa variaatiota esiintyy myös muiden lajien keskuudessa.
   

 5. Tietyt sukuelimet eivät automaattisesti johda tiettyyn keholliseen muutokseen puberteetin myötä. Ihminen voi esimerkiksi syntyä miestyypillisin sukuelimin, mutta kehittyä silti muutoin anatomisesti naistyypilliseksi (kyseessä  on androgen insensitivity syndrome eli AIS). Naistyypillisin sukuelimin syntynyt voi taas esimerkiksi munasarjojen monirakkulaoireyhtymän (PCOS) takia kokea parran kasvua ja äänenmurroksen. Variaatioita on paljon.
   

 6. On pelkkä tapa, että ihmisen sukupuoli määritetään syntymähetkenä. Sikiön sukuelimet ovat aina kromosomeista riippumatta samanlaiset noin kahdenteentoista viikkoon asti, jonka jälkeen ne alkavat kehittyä kohti syntymähetken olomuotoaan. Ihmisen elinaikana sukuelinten olomuoto voi muuttua monista eri syistä.
   

 7. Sukupuolten kahtiajako naisiin ja miehiin on kulttuurinen konstruktio eli rakennelma. Joissain kulttuureissa sukupuolia on paljon enemmän kuin kaksi. Sukupuoli on keino luokitella ja erotella ihmisiä tiettyjen ominaisuuksien perusteella. Eri kulttuureissa ja eri aikakausina sukupuoliin liittyy erilaisia määritelmiä ja ominaisuuksia. Ihmisten sukupuolikokemus ei ole jaettavissa kahteen lokeroon: sukupuolia on yhtä paljon kuin ihmisillä on erilaisia tapoja kokea oma sukupuolensa.